COST

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti (2023)

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARIS) je v okviru prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti prejela 3 prijave. Od dveh oddanih prijav sta prijavitelja odstopila in sta bila izdana sklepa o ustavitvi postopka. Edina preostala prijava je bila pravočasna in formalno popolna, poleg tega je izpolnjevala vse vstopne pogoje. Na predlog znanstvenega sveta ARIS je bila na podlagi sklepa direktorja ARIS za (so)financiranje raziskovalnih projektov Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti izbrana ena (1) prijava.

 

Priloga: