Mednarodno sodelovanje

Francija

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2024 – 2025

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

27.01.2023

  Zaključek razpisa 

20.04.2023 ob 15.00

  Odpiranje vlog

03.05.2023

  Ocenjevanje vlog

maj - oktober 2023

  Zasedanje meddržavne komisije

19.10.2023

  Obvestila prijaviteljem o izboru prijav

20.11.2023

  Objava liste sprejetih projektov na spletno stran

21.11.2023

  Obdobje sofinanciranja izbranih bilateralnih projektov

01.01.2024 do 31.12.2025
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano