Pečat odličnosti

Predstavitev

Marie Skłodowska-Curie – Pečat odličnosti

Marie Skłodowska-Curie – Pečat odličnosti Program Evropske unije »Marie Skłodowska-Curie podoktorske štipendije« (Postdoctoral Fellowships – PF) je namenjen odličnim raziskovalcem z doktoratom znanosti iz vseh raziskovalnih področij, ki želijo svoje raziskovalne dejavnosti izvajati v tujini, pridobiti nova znanja in spretnosti ter razvijati svojo kariero. Cilj instrumenta je podpirati poklicno pot raziskovalcev in spodbujati raziskovalno odličnost. Raziskovalci raziskovalni projekt izvajajo bodisi v Evropi (t. i. European Postdoctoral Fellowships) ali izven Evrope (t. i. Global Postdoctoral Fellowships), pri čemer pa mora biti izpolnjeno t. i. pravilo o mobilnosti . Predlog raziskovalnega projekta je v ocenjevalnem postopku Evropske komisije ocenjen po kriterijih znanstvene odličnosti, vpliva na družbo in učinkovitosti izvedbe.

Evropska komisija vsem predlogom raziskovalnih projektov »Marie Skłodowska-Curie podoktorske štipendije«, ki prejmejo oceno 85 % ali več, podeli t. i. Pečat odličnosti (Seal of Excellence). Namen Pečata odličnosti je spodbuditi države k (so)financiranju iz nacionalnih sredstev brez dodatnih nacionalnih ocenjevalnih postopkov, saj Pečat odličnosti predstavlja potrdilo o mednarodno priznani odličnosti raziskovalnih projektov.

ARIS pripozna ocenjevalni postopek izveden na podlagi mednarodnega razpisa Evropske komisije in podeljen Pečat odličnosti ter sama ne izvede ocenjevalnega postopka. ARIS (so)financira raziskovalne projekte, ki s strani Evropske komisije niso bili sprejeti v (so)financiranje, hkrati pa niso bili sprejeti v (so)financiranje pri nobeni drugi organizaciji, ki financira raziskovalno dejavnost.

Informacije za prijavitelje so dostopne na spodnji povezavi:

Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti - informacije za prijavitelje
(veljavne od 21. 7. 2023)

Oddaja prijave za (so) financiranje raziskovalnih projektov Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti pri ARIS

Rok za oddajo prijave: 15. 9. 2023 ob 24:00 uri

Predviden datum objave rezultatov: december 2023 oz. skladno s tč. 3.4. Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti - informacije za prijavitelje

Kontaktna oseba pri ARIS: Mojca Boc; mojca.boc@aris-rs.si; tel.: +386 400 5971

 

  Dokumentacija prijave