COST

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti popularizacije znanosti v tujini v letu 2023

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARIS) je na spletnih straneh ARIS objavila Javni razpis za (so)financiranje aktivnosti popularizacije znanosti v letu 2023, št. 5100-19/2023-3 z dne 24. 4. 2023.

ARIS je prejela 11 prijav, od katerih je bilo 10 pravočasnih, pravilno označenih in formalno popolnih, ena pa je bila zaradi formalne nepopolnosti zavrnjena. 10 prijav je bilo uvrščenih v ocenjevalni postopek, od tega jih bo ARIS (so)financirala 9.

 

Priloga: