Razpisi in pozivi

Domači javni razpisi in pozivi v letu 2020

Datum objave Razpis Status Rok za oddajo prijav Rok za objavo rezultatov Kontaktna oseba
23.01.2020 Javni poziv za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2020 zaključen

rezultati

seznam mentorjev

poročilo
13.02.202020.07.2020
02.04.2020 Mateja Ahčin
Nataša Dremota
Ana Jakopin
21.02.2020 Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2020 zaključen

rezultati

poročilo
09.06.202017.02.2021
17.09.2020 Aleksandra Panič
13.03.2020 Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme – Paket 19 zaključen

rezultati

poročilo
09.06.2020 24.12.202002.04.2021
Špresa Neziri
april 2020 Vabilo vodjem programov in projektov za oddajo predlogov najvidnejših raziskovalnih dosežkov - Odlični v znanosti 2020   maj   Ana Jakopin
02.06.2020 Javni poziv za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov v zvezi s pandemijo COVID-19 zaključen

rezultati

poročilo
16.06.202009.02.2021
10.11.2020 Silvia Bodanec
Ernesta Mlakar
Urša Novak
22.06.2020 Poziv za zbiranje podatkov o vpetosti članov in članic programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS-A3 zaključen 20.07.2020 september Blaž Zabel
26.06.2020 Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa CRP 2020 »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020 zaključen

rezultati

poročilo
21.07.2020 19.10. 2020 Ljiljana Lučić
10.07.2020 Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa  »CRP COVID-19« v letu 2020 zaključen

rezultati

poročilo
28.07.2020 24.09.2020 Ljiljana Lučić
18.09.2020 Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2021 in 2022 zaključen

rezultati

poročilo
27.10.2020 17.12.202016.08.2021
Aleksandra Panič
09.10.2020 Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2020 zaključen

rezultati

poročilo
23.10.2020 19.11.2020 Ljiljana Lučić
09.10.2020 Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2021 in 2022 zaključen

rezultati

poročilo
03.11.2020 17.12.202016.08.2021
Aleksandra Panič
23.10.2020 Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu (za leto 2020) zaključen

rezultati
03.11.2020 28.12.2020 Simon Ošo
11.12.2020 Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2021 zaključen

rezultati
12.02.2021 24.09.2021 Simon Ošo in skrbnice ved
24.12.2020 Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020-II zaključen

rezultati

poročilo

 
25.01.2021 22.03.2021 Ljiljana Lučić
v letu 2021 Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov v obdobju 2021-2026 Novica z dne 14. 4. 2020     Špresa Neziri
v letu 2021 Javni poziv za financiranje infrastrukturnih programov javnih raziskovalnih organizacijah za obdobje 2021 - 2026 Novica z dne 14. 4. 2020     Špresa Neziri
v letu 2021 Javni poziv za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij
 
- Novica z dne 24. 3. 2020     Silvia Bodanec
Ernesta Mlakar
Urša Novak
v letu 2021 Javni razpis za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov
 
    Silvia Bodanec
Ernesta Mlakar
Urša Novak


Opomba: Datum objave in izvedba posameznih javnih razpisov in pozivov se izvaja v skladu s proračunskimi zmožnostmi, kar lahko pomeni spremembo navedenih podatkov.