Ciljni raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

26.06.2020

  Zaključek javnega razpisa

21.07.2020 do 14. ure

  Odpiranje prijavnih vlog

23.07.2020

  Preverjanje pogojev

29.07.2020

  Seja programskega sveta CRP "Zagotovimo.si hrano za jutri"

31.07.2020

  Ocenjevanje

do 21.08.2020

  Seja Programskega sveta CRP "Zagotovimo.si hrano za jutri"

11.09.2020

  Sklep o izboru projektov

15.10.2020

  Obvestila prijaviteljem o prijavnih vlogah

15.10.2020

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni po prejemu obvestila
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano