Ciljni raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP COVID-19« v letu 2020

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

10.07.2020

  Zaključek javnega razpisa

28.07.2020 do 14. ure

  Odpiranje prijavnih vlog

30.07.2020

  Preverjanje pogojev

03.08.2020

  Seja programskega sveta CRP COVID-19

05.08.2020

  Ocenjevanje

do 25.08.2020

  Seja Programskega sveta CRP COVID-19

14.09.2020

  Sklep o izboru projektov

22.09.2020

  Obvestila prijaviteljem o prijavnih vlogah

23.09.2020

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni po prejemu obvestila

  Komisija za ugovore

26.10. in 27.10 2020

  Seja Upravnega odbora agencije

24.11.2020

  Obvestila prijaviteljem o ugovorih

04.12.2020
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano