Raziskovalna infrastruktura

Raziskovalna oprema

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 19)

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

13.03.2020

  Zaključek javnega razpisa

09.06.2020 do 14.00

  Odpiranje prijav

16.06.2020

  Seja strokovnega telesa

09.09.2020 in 28.09.2020

  Seja Znanstvenega sveta agencije

14.12.2020

  Sklep o izboru (direktor)

16.12.2020

  Obvestila prijaviteljem

17.12.2020

  Objava rezultatov razpisa na spletni strani agencije

24.12.2020
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano