Raziskovalna infrastruktura

Mednarodna znanstvena literatura

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2020

Sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2020

Na podlagi Pravilnika o postopku (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20) in Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2020 (Uradni list RS, št. 139/20) je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel sklep št. 6316-10/2020-86 o izboru prijav za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2020.

 

Priloga:

  • Prednostna lista za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2020: