Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2021 in 2022

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

09.10.2020

  Zaključek javnega razpisa

03.11.2020

  Odpiranje vlog

04.11.2020

  Ocenjevanje vlog

25.11.2020

  Seja ZSA

14.12.2020

  Sklep o izboru prijav (direktor)

15.12.2020

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

16.12.2020

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

17.12.2020
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano