Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2020

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

21.02.2020, Ur.l. RS, št. 10/20

  Zaključek javnega razpisa

09.06.2020

  Odpiranje vlog

11.06.2020

  Ocenjevanje vlog (strokovna komisija)

31.08.2020

  Seja Znanstvenega sveta agencije

14.09.2020

  Sklep direktorja o izboru prijav

15.09.2020

  Obvestila prijaviteljem o izboru prijav

16.09.2020

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

17.09.2020
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano