Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2021

Razpis
Pogosta vprašanja
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

11.12.2020

  Zaključek razpisa

12.02.2021 do 14.00

  Odpiranje vlog

16.02.2021

  Preverjanje pogojev

februar - marec 2021

  Ocenjevanje vlog

marec - junij 2021

  Odzivi raziskovalcev na recenzije

junij 2021

  Seja strokovnega telesa in ocenjevalni panel

julij 2021

  Seja znanstvenega sveta agencije

julij 2021

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

julij 2021

  Obvestila prijaviteljem o vlogah SNSF

po prejetju soglasja partnerskih agencij

  Obvestila prijaviteljem o vlogah NKFIH

po prejetju soglasja partnerskih agencij

  Obvestila prijaviteljem o vlogah v okviru CEUS (FWF, NCN, GACR)

po prejetju soglasja partnerskih agencij

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni po prejemu obvestila

  Komisija za ugovore

september 2021

  Seja Upravnega odbora agencije

september - oktober 2021

  Obvestila prijaviteljem o ugovorih

september - oktober 2021
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano