Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2021

Razpis
Pogosta vprašanja
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

11.12.2020

  Zaključek razpisa

12.02.2021 do 14.00

  Odpiranje vlog

16.02.2021

  Preverjanje pogojev

februar - marec 2021

  Ocenjevanje vlog

marec - junij 2021

  Odzivi raziskovalcev na recenzije

20.07.2021 - 27.07.2021 do 14. ure

  Seja strokovnega telesa in ocenjevalni panel

06.09.2021 - 09.09.2021

  Seja znanstvenega sveta agencije

15.09.2021

  Obvestila prijaviteljem o vlogah (datum pošiljanja obvestil)

23.09.2021

  Obvestila prijaviteljem o vlogah SNSF

po prejetju soglasja partnerskih agencij

  Obvestila prijaviteljem o vlogah NKFIH

po prejetju soglasja partnerskih agencij

  Obvestila prijaviteljem o vlogah v okviru CEUS (FWF, NCN, GACR)

po prejetju soglasja partnerskih agencij

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni po prejemu obvestila

  Komisija za ugovore

november 2021

  Seja Upravnega odbora agencije

16.12.2021

  Obvestila prijaviteljem o ugovorih

december 2021
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano