Mladi raziskovalci

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni poziv za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2020

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega poziva

23.01.2020

  Zaključek poziva

13.02.2020 do 14. ure

  Odpiranje prijav

18.02.2020 ob 10. uri

  Seja strokovnega telesa

04.03.2020

  Seja Znanstvenega sveta agencije

18.03.2020

  Sklep o dodelitvi mentorskih mest raziskovalnim programom (direktor)

23.03.2020

  Obvestila prijaviteljem in poziv za oddajo imen kandidatov za mentorje

27.03.2020

  Objava rezultatov poziva na spletni strani agencije

02.04.2020

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni

  Rok za oddajo imen kandidatov za mentorje

09.06.2020 (ukrepi COVID-19)

  Objava seznama mentorjev na spletni strani agencije

20.07.2020
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano