Razpisi in pozivi

Mednarodni javni razpisi in pozivi v letu 2021

Opomba: Datum objave in izvedba posameznih javnih razpisov in pozivov se izvaja v skladu s proračunskimi zmožnostmi, kar lahko pomeni spremembo navedenih podatkov. Pri dvostranskih mobilnostnih razpisih agencija opravlja posredujočo vlogo. Na podlagi dogovora med obema državama (smernicah, o katerih se predhodno dogovorita sodelujoči državi na ravni pristojnih ministrstev) agencija pripravi besedilo javnega razpisa in izvede celoten administrativni postopek. Glede na število prispelih prijav agencija pripravi predlog slovenskega dela prednostnega seznama prijav za sofinanciranje, ga nato preda slovenskemu delu Meddržavne komisije, ki jo na slovenski strani zastopa ministrstvo, pristojno za znanost. Agencija na ta način izvede evalvacijski postopek samo za slovenski del prijavnih vlog.

 

Predvideni datum objave Razpis Status Predvideni rok za oddajo prijav Predvideni rok za seznanitev z rezultati Kontaktna oseba
08.01.2021

 

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije v teku

rezultati - april 2022
stalno odprt   Aleksandra Panič
22.01.2021 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov, kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen

rezultati
18.03.2021 05.11.2021 Aleksandra Panič
22.01.2021 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWO (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen

rezultati
01.04.2021 24.12.2021 Mojca Boc
29.01.2021 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2022 do 2023 zaključen

rezultati
22.04.2021 03.12.2021 Frančiška Rožič Novak
05.03.2021 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer SNSF (Swiss National Science Foundation) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen 01.04.2021
01.10.2021
december
I. četrtletje 2022
Mojca Boc
05.03.2021 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer GA ČR (Grantová Agentura České Republiky) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen

rezultati
22.04.2021 19.01.2022 Mojca Boc
02.04.2021 Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2021 zaključen

rezultati
30.04.2021 05.11.2021 Špresa Neziri
09.04.2021 Javni razpis za sofinanciranje članarin slovenskih društev in zvez društev v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2021
 
zaključen

rezultati
25.05.2021 08.07.2021 Frančiška Rožič Novak
14.05.2021 Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2021) zaključen

rezultati
30.11.2021 12.11.2021 Aleksandra Panič
09.07.2021 Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2022–2024 zaključen

rezultati
07.10.2021 20.01.2022 Marjetica Primožič
13.09.2021 Javni poziv za sofinanciranje raziskovalnih projektov Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti zaključen

rezultati
28.10.2021 03.02.2022 Marjetica Primožič
17.09.2021 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer NCN (Narodowe Centrum Nauki) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen

rezultati
15.12.2021 23.6.2022 Aleksandra Panič
12.11.2021

 

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024 zaključen

rezultati
20.12.2021 22.03.2022 Frančiška Rožič Novak
03.12.2021 Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022) v teku

rezultati - marec 2022

 
30.11.2022

25.03.2022
Aleksandra Panič
24.12.2021 Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2022 zaključen 07.02.2022   Marjetica Primožič
I. polletje 2022

 

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih hrvaško-slovenskih projektov Weave, kjer HRZZ (Hrvatska zaklada za znanost) deluje v vlogi vodilne agencije   I. polletje 2022

 

I. polletje 2022

 

Aleksandra Panič
I. polletje 2022

 

Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2021   I. polletje 2022   Aleksandra Panič

Glede na epidemiološko situacijo, ki kaže večanje števila okužb v Evropi ter težavno situacijo z obvladovanjem epidemije v številnih državah sveta, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije predlaga finančno nevtralno podaljšanje trajanja bilateralnih in bilateralnih znanstvenih projektov za eno leto, za tiste projekte, ki se zaključujejo najkasneje na dan 31. 12. 2021. Gre za bilateralne in bilateralne znanstvene projekte, pri katerih je pandemija vplivala na prvo ali zadnje leto izvajanja projektov. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije bo vse prijavitelje o podaljšanju potekajočih projektov pisno obvestila po podpisu soglasja z državo partnerico.

Objava načrtovanih javnih razpisov, katerih objava je bila načrtovana do konca leta 2020, se prestavi predvidoma v leto 2021.

 

Javni razpisi in pozivi, odprti v letu 2020 s predvideno objavo rezultatov v 2021

 

Datum objave Razpis Status Rok za oddajo prijav Rok za seznanitev z rezultati Kontaktna oseba
18.09.2020 Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) v teku

rezultati - december 2020

rezultati - april 2021

rezultati - junij 2021

rezultati - november 2021

rezultati - december 2021

rezultati - marec 2022
stalno odprt

03.12.2020



21.04.2021



14.06.2021


12.11.2021


14.12.2021



25.03.2022
Aleksandra Panič