Mednarodno sodelovanje

Francija

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2022–2024

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

09.07.2021

  Zaključek razpisa

07.10.2021 do 14.00

  Odpiranje prijav

27.10.2021

  Priprava prednostnega seznama prijav

22.11.2021

  Zasedanje mešane komisije/skupnega odbora

01.12.2021

  Obvestila prijaviteljem o prijavah

18.01.2022

  Objava seznama sprejetih bilateralnih projektov na spletni strani agencije

20.01.2022

  Predvideni čas izvajanja razpisa

1. 2. 2022 do 31. 1. 2024
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano