COST

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2021

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa 

02.04.2021

  Zaključek javnega razpisa

30.04.2021 do 14. ure

  Odpiranje vlog

10.05.2021

  Seja strokovne komisije

20.05.2021 in 31.05.2021

  Seja Znanstvenega sveta agencije

16.07.2021

  Sklep o izboru (direktor)

16.07.2021

  Obvestila prijaviteljem

16.07.2021

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

05.11.2021
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano