COST

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega poziva za sofinanciranje projektov Marie Skłodowska-Curie Pečat odličnosti

Na podlagi sklepa direktorja agencije o izboru prijav, prispelih na Javni poziv za sofinanciranje projektov Marie Skłodowska-Curie Pečat odličnosti, št. 5100-15/2021-12 z dne 11. 1. 2022 v zvezi z Javnim pozivom za sofinanciranje projektov Marie Skłodowska-Curie Pečat odličnosti, objavljenim 13. 9. 2021 na spletni strani agencije, je bilo v sofinanciranje sprejetih pet (5) raziskovalnih projektov od šestih. 

 

 

Priloga: