COST

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2021

Na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/2021-ZPOP-1A, 21718ZNOrg in 9/19), 172. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20) in Sklepa o predlogu sklepa o izboru prijav za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2021, št. 5100-9/2021-29, ki ga je sprejel Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZSA) na seji dne 16. 7. 2021 in v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2021 (Uradni list RS, št. 51/21) je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel Sklep o izboru prijav za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2021.

 

Priloga: