Shema (so)financiranja po principu vodilne agencije (Lead Agency)

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer NCN deluje v vlogi vodilne agencije (Uradni list RS, št. 150/21 z dne 17. 9. 2021)

Na podlagi sklepa direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS o sofinanciranju slovenskega dela skupnih poljsko slovenskih projektov, kjer NCN deluje v vlogi vodilne agencije, št. 5100-14/2021-116 z dne 7. 6. 2022, ter v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer NCN deluje v vlogi vodilne agencije (Uradni list RS, št. 150/21 z dne 17. 9. 2021), je ARRS v sofinanciranje sprejela enajst projektov. Za nekaj prijav še nismo prejeli soglasja vseh partnerskih agencij, tako da bodo rezultati objavljeni naknadno.

 

  • Seznam odobrenih prijav: