Mednarodno sodelovanje

Vodilna agencija (Lead Agency)

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov, kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije (Uradni list RS, št. 10/21 z dne 22. 1. 2021)

Na podlagi sklepa direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS o sofinanciranju slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov, kjer NKFIH deluje v vlogi vodilne agencije, št. 5100-4/2021-69 z dne 5. 10. 2021, ter v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov, kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije, je ARRS v sofinanciranje sprejela sedem projektov.

 

Tabela sprejetih projektov: