Mednarodno sodelovanje

Vodilna agencija (Lead Agency)

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWO (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije za leto 2021

Na podlagi sklepa direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS o sofinanciranju slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWO deluje v vlogi vodilne agencije, št. 5100-1/2021-41 z dne 16. 12. 2021, ter v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWO (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije, je ARRS v sofinanciranje sprejela osem projektov.

 

Odobrene prijave: