Shema (so)financiranja po principu vodilne agencije (Lead Agency)

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWO (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije za leto 2021

Na podlagi sklepa direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS o sofinanciranju slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWO deluje v vlogi vodilne agencije, št. 5100-1/2021-41 z dne 16. 12. 2021, ter v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWO (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije, je ARRS v sofinanciranje sprejela osem projektov.

 

Odobrene prijave: