Razpisi in pozivi

Mednarodni javni razpisi in pozivi v letu 2020

Opomba: Datum objave in izvedba posameznih javnih razpisov in pozivov se izvaja v skladu s proračunskimi zmožnostmi, kar lahko pomeni spremembo navedenih podatkov. Pri dvostranskih mobilnostnih razpisih agencija opravlja posredujočo vlogo. Na podlagi dogovora med obema državama (smernicah, o katerih se predhodno dogovorita sodelujoči državi na ravni pristojnih ministrstev) agencija pripravi besedilo javnega razpisa in izvede celoten administrativni postopek. Glede na število prispelih prijav agencija pripravi predlog slovenskega dela prednostnega seznama prijav za sofinanciranje, ga nato preda slovenskemu delu Meddržavne komisije, ki jo na slovenski strani zastopa ministrstvo, pristojno za znanost. Agencija na ta način izvede evalvacijski postopek samo za slovenski del prijavnih vlog.

 

Datum objave Razpis Status Rok za oddajo prijav Rok za seznanitev z rezultati Kontaktna oseba
17.01.2020 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer, Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen

rezultati
14.04.2020

02.04.2020 - dopolnitev
05.02.2021 Mojca Boc
17.01 2020 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen

rezultati
24.02.2020
 
14.10.2020 Mojca Boc
17.01.2020 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2020 - 2022 zaključen

rezultati
Za prijave na slovenski strani odprt do 09.06.2020 29.01.2021 Marjetica Primožič
24.01.2020 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2021 do 2022 zaključen

rezultati
09.06.2020 26.11.2020 Katarina Seršen
24.02.2020 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko-slovenskih projektov, kjer FWF (FWF Der Wissenschaftsfonds) deluje v vlogi vodilne agencije - CEUS zaključen

rezultati

poročilo

 
  16.08.2021

14.05.2020

13.09.2021
Bojan Volf
24.02.2020 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih češko-slovenskih projektov, kjer GA ČR (Grantová Agentura České Republiky) deluje v vlogi vodilne agencije - CEUS zaključen

rezultati


poročilo
Podaljšanje roka za oddajo prijav je predmet usklajevanja s partnersko agencijo. O morebitnem podaljšanju boste obveščeni, ko bo sprejeta odločitev.

02.04.2020 - dopolnitev

16.08.2021
Bojan Volf 
28.02.2020 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2021 - 2023 zaključen

rezultati
31.07.2020 17.11.2021 Frančiška Rožič Novak
17.04.2020 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov na temo SARS-CoV-2/COVID-19 kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen

 

stalno odprt s skrajnim rokom za oddajo prijav
15. 12. 2020
  Mojca Boc
17.04.2020 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov CEUS, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen
07.01.2021

rezultati
  29.01.2021 Mojca Boc
08.05.2020 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov na temo SARS-CoV-2/COVID-19 kjer SNSF (Swiss National Science Foundation, SNSF) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen 25.05.2020   Mojca Boc
22.05.2020 Javni razpis za (so)financiranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2020 zaključen

rezultati
22.06.2020 28.07.2020 Špresa Neziri
19.06.2020 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in BiH v letih 2021 do 2022 zaključen

rezultati
30.09.2020 08.07.2021 Katarina Seršen
19.06.2020 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko 2021 - 2023 zaključen

rezultati
07.09.2020 15.02.2021 Marjetica Primožič 
19.06.2020 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2021 - 2023 zaključen

rezultati
17.09.2020 15.02.2021 Marjetica Primožič 
19.06.2020 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo 2021- 2022 zaključen

rezultati
07.09.2020 10.02.2021 Marjetica Primožič
19.06.2020 Javni razpis za sofinanciranje članarin slovenskih društev in zvez društev v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2020
 
zaključen

rezultati
20.08.2020 17.09.2020 Frančiška Rožič Novak
26.06.2020 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Madžarsko v letih 2021 - 2022 zaključen

rezultari
24.09.2020 11.02.2021 Katarina Seršen
18.09.2020 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov CEUS, kjer NCN (Narodowe Centrum Nauki) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen

rezultati
15.12.2020 29.07.2021
 
Mojca Boc
18.09.2020 Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) v teku

rezultati - december 2020

rezultati - april 2021

rezultati - november 2021
 stalno odprt

03.12.2020
21.04.2021


12.11.2021

 
Mojca Boc
18.09.2020 Javni poziv za sofinanciranje raziskovalnih projektov Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti zaključen

rezultati
15.10.2020 15.03.2021 Marjetica Primožič
04.12.2020 Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2021 zaključen 04.02.2021 marec 2021 Marjetica Primožič 
I. četrtletje 2021 Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU   odprt vse leto   Aleksandra Panič 
I. polletje 2021 Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2021   I. polletje 2021   Bojan Volf
I. polletje
2021
Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih hrvaško-slovenskih projektov, kjer HRZZ (Hrvatska zaklada za znanost) deluje v vlogi vodilne agencije   I. polletje 2021 II. polletje 2021

 
Bojan Volf

Glede na epidemiološko situacijo, ki kaže večanje števila okužb v Evropi ter težavno situacijo z obvladovanjem epidemije v številnih državah sveta, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije predlaga finančno nevtralno podaljšanje trajanja bilateralnih in bilateralnih znanstvenih projektov za eno leto, za tiste projekte, ki se zaključujejo najkasneje na dan 31. 12. 2021. Gre za bilateralne in bilateralne znanstvene projekte, pri katerih je pandemija vplivala na prvo ali zadnje leto izvajanja projektov. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije bo vse prijavitelje o podaljšanju potekajočih projektov pisno obvestila po podpisu soglasja z državo partnerico.

Objava načrtovanih javnih razpisov, katerih objava je bila načrtovana do konca leta 2020, se prestavi predvidoma v leto 2021.

 

 

Javni razpisi in pozivi, odprti v letu 2019 s predvideno objavo rezultatov v 2020

 

Datum objave Razpis Status Rok za oddajo prijav Rok za seznanitev z rezultati Kontaktna oseba
29.03.2019 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2020 do 2021 zaključen

rezultati
23.05.2019 09.12.2020 Frančiška Rožič Novak
19.04.2019 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2020 do 2021 zaključen

rezultati
14.06.2019 31.01.2020 Frančiška Rožič Novak
17.05.2019 Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) rezultati - november 2019

rezultati - julij 2020

rezultati - december 2020

poročilo
zaključen 20.11.201926.08.202003.12.2020


16.08.2021
 
Bojan Volf 
24.05.2019 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2020 - 31. 3. 2022 zaključen

rezultati
06.09.2019 31.01.2020 Marjetica Primožič
07.06.2019 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko slovenskih projektov kjer FWF (FWF Der Wissenschaftsfonds) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen

rezultati

poročilo
21. 2. 2020 14.05.202016.08.2021
Bojan Volf
06.09.2019 Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2020 zaključen

rezultati

poročilo
5. 11. 2019 28.08.202016.02.2021
Bojan Volf
13.09.2019 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2020 - 2022 zaključen 18.12.2019 december 2020 Katarina Seršen
04.10.2019 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja (bilateralnih raziskovalnih projektov) med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2020 - 2023 zaključen 28.11.2019 29.01.2021 Marjetica Primožič
04.10.2019 Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2020 - 2022 zaključen

rezultati
06.12.2019 02.03.2020 Marjetica Primožič
25.10.2019 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2020 - 2023 zaključen

rezultati
19.12.2019 11.06.2020 Frančiška Rožič Novak
22.11.2019 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Kraljevino Dansko, Kraljevino Norveško, Republiko Finsko, Republiko Estonijo, Republiko Latvijo, Republiko Litvo v letih 2020 – 2022 zaključen

rezultati
30.01.2020

09.06.2020
01.10.2020

 
Marjetica Primožič
22.11.2019 Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2020 zaključen 30.01.2020 marec 2020 Marjetica Primožič
02.12.2019 Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za obdobje od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020) zaključen

rezultati

poročilo
odprt vse leto


17.02.2021
04.06.2020 Bojan Volf