Mednarodno sodelovanje

Indija

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2021-2023

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

28.02.2020, Ur.l. RS, št. 12/20

  Zaključek javnega razpisa

31.07.2020 ob 14.00

  Odpiranje prijav

05.08.2020

  Obvestila za dopolnitev nepopolnih prijav

13.08.2020

  Seja strokovne komisije

22.09.2020

  Zasedanje mešane komisije

25.10. 2021 (dopisno)

  Obvestila prijaviteljem o izboru prijav

16.11.2021

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

17.11. 2021
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano