Mednarodno sodelovanje

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje bilateralnega znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Kraljevino Dansko, Kraljevino Norveško, Republiko Finsko, Republiko Estonijo, Republiko Latvijo, Republiko Litvo v letih 2020 - 2022

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

22.11.2019, Ur.l. RS, št. 69/2019

  Zaključek javnega razpisa

30.01.2020 in 09.06.2020

  Odpiranje vlog

19.02.2020 in 11.06.2020

  Ocenjevanje vlog

februar/marec 2020 in junij, julij, avgust 2020

  Obvestilo prijaviteljem o izboru prijav

25.09.2020

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

01.10.2020

  Sofinanciranje izbranih bilateralnih projektov

v letih 2020 - 2022
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano