Mednarodno sodelovanje

Večstransko sodelovanje

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2020

Na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/2012-ZPOP-1A, 21/18-ZNOrg in 9/19), 172. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19 in 78/20; v nadaljevanju: pravilnik o postopkih) in Sklepa o predlogu sklepa o izboru prijav za (so)financiranje prijav na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2020, št. 5100-8/2020-23, ki ga je sprejel Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZSA) na seji dne, 10. 7. 2020 in v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2020 (Uradni list RS, št. 74/20) je v.d. direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) sprejel Sklep o izboru prijav za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2020

 

Priloga: