Mednarodno sodelovanje

Vodilna agencija (Lead Agency)

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov CEUS, kjer NCN (Narodowe Centrum Nauki) deluje v vlogi vodilne agencije (Uradni list RS, št. 123/20 z dne 18. 9. 2020)

Na podlagi sklepa direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS o sofinanciranju slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov CEUS, kjer NCN (Narodowe Centrum Nauki) deluje v vlogi vodilne agencije, št. 5100-19/2020-63 z dne 19. 7. 2021 in št. 5100-19/2020-83 z dne 25. 11. 2021, ter v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov CEUS, kjer NCN (Narodowe Centrum Nauki) deluje v vlogi vodilne agencije, je ARRS v sofinanciranje sprejela 11 projektov.

 

Tabela sprejetih projektov: