Mednarodno sodelovanje

Mednarodni sporazumi

Država Sporazum
Albanija - Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti (Ur.l.RS-MP, št. 9/1994)
- Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije (podpisan 2005)
Argentina - Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Argentine (Ur.l.RS-MP, št. 10/1999)
Avstrija - Lead Agency Agreement (FWF-ARRS) - Memorandum of Understanding on the unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures - v angleščini - v formatu PDF
-
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Ur.l.RS-MP, št. 10/1999)
Belgija - Sporazum o vodilni agenciji s Flamsko fundacijo za raziskave (FWO) - Lead Agency Agreement (podpisan 19.11.2012) (v formatu PDF)
- Program sodelovanja v obdobju 2009–2011 med Vlado Republike Slovenije in Vlado Flandrije za izvajanje pogodbe o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Flamsko skupnostjo ter Flamsko regijo (podpisan 13.02.2008) (v formatu PDF)
- Uredba o ratifikaciji sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Flandrije
- Program sodelovanja v obdobju 2010–2012 med Vlado Republike Slovenije ter Francosko skupnostjo v Belgiji in Valonsko regijo (podpisan 17.9.2009) (v formatu PDF)
- Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med vlado republike Slovenije na eni strani in Francosko skupnostjo v Belgiji ter Valonsko regijo na drugi strani (BBEFV)
- Pogodba o sodelovanju med Republiko Slovenijo in flamsko skupnostjo in Flamsko regijo (Ur.l.RS-MP, št. 13/1999)
Belorusija - Sporazum Vlade Republike Slovenije in Vlade Beloruske sovjetske socialistične Republike o gospodarskem, znanstveno-tehničnem in kulturnem sodelovanju (Ur.l.RS-MP, št. 14/1992)
Bosna
in Hercegovina
- Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bosne in Hercegovine (Ur.l.RS-MP, št. 4/1996)
Bolgarija - Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti (Ur.l.RS-MP, št. 2/1996)
Brazilija - Okvirni sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije (Ur.l.RS-MP, št. 10/1999)
- Memorandum o soglasju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za znanost in tehnologijo Federativne republike Brazilije o sodelovanju na področju raziskav in razvoja (podpisan 2002)
Zvezna država
Minas Gerais
v FR Braziliji
- Memorandum o soglasju o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Ministrstvom za znanost in tehnologijo RS in Sekretariatom za znanost in tehnologijo države Minas Gerais, FR Brazilija (podpisan 1997)
Ciper - Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ciper o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (Ur.l.RS-MP, št. 12/2000)
Češka - Protokol 9. zasedanja MK za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Češko (marec 2008)
- Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike (Ur.l.RS-MP, št. 8/1996)
Danska - Skupna izjava - ENG (v formatu PDF)
- Sporazum med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko o razvoju gospodarskega, industrijskega in tehničnega sodelovanja (Ur.l.RS-MP, št. 12/1995)
- Skupna izjava o sodelovanju med Ministrstvom za znanost in tehnologijo RS in Ministrstvom za raziskave in informacijsko tehnologijo Kraljevine Danske (podpisana 1997)
Črna Gora - Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne Gore (v formatu PDF)
Egipt - Sporazum o sodelovanju na področju izobraževanja, kulture in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt (Ur.l.RS-MP, št. 5/1997)
- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt o gospodarskem, industrijskem, tehnološkem in znanstvenem sodelovanju (Ur.l.RS-MP, št. 6/2000)
Estonija - Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti (Ur.l.RS-MP, št. 9/1994)
- Skupna izjava o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Ministrstvom za znanost in tehnologijo RS in Ministrstvom za izobraževanje Republike Estonije (podpisana 1996)
Filipini - Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Filipini o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Ur.l.RS-MP, št. 18/1998)
Finska - Memorandum of understanding on scientific cooperation between the Academy of Finland and the Slovenian Research Agency (podpisan 2008) (v angleščini, v formatu PDF)
- Memorandum o soglasju o sodelovanju v izobraževanju, znanosti in kulturi med Ministrstvom za zunanje zadeve, Ministrstvom za šolstvo in šport, Ministrstvom za znanost in tehnologijo in Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje, st in kulturo Finske (Ur.l.RS-MP, št. 26/1999)
- Memorandum of understanding on scientific cooperation between the Academy of Finland and the Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Slovenia (podpisan 2003) (v angleščini, v formatu PDF)
Francija - Guideline of good practices PHC France-Slovenia (v formatu PDF, 16KB)
- Sporazum o sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter Komisariatom za atomsko energijo na področju znanstvenih raziskav (v formatu PDF) Uredba o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter Komisariatom za atomsko energijo na področju znanstvenih raziskav je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 64, 20.6.2006 - MP.št.14, stran 1024-1032. Uredba o ratifikaciji je v Uradnem listu RS objavljena v slovenskem in francoskem jeziku.
- Sporazum o sodelovanju v kulturi, izobraževanju, znanosti in tehniki med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije (Ur.l.RS-MP, št. 4/1993)
- Sporazum o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Državnim inštitutom za agronomske raziskave - INRA (v formatu PDF).
Grčija - Protocol of the 4th Meeting of the Slovene - Greek Joint Sub Comittee for Scientific and Technological Co-operation (v formatu TIF)
- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Grčije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (Ur.l.RS-MP, št. 8/1994)
- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske republike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Ur.l.RS-MP, št. 10/2002)
Hrvaška - Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Ur.l.RS-MP, št. 4/1996)
- Protokol šestega zasedanja odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (v formatu PDF)
- Protokol prvega zasedanja odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (v formatu PDF)
Indija -Program znanstvenega in tehnološkega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije za obdobje 2020-2022 (v formatu PDF - v angleškem jeziku)
- Program znanstvenega in tehnološkega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije za obdobje 2014-2016 (v formatu PDF - v angleškem jeziku)
- Program znanstvenega in tehnološkega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije za obdobje 2011-2013 (v formatu PDF - v angleškem jeziku)
- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Ur.l.RS-MP, št. 4/1996)
Indonezija - Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indonezije o gospodarskem, znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Ur.l.RS-MP, št. 6/2000)
Iran - Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran o sodelovanju na področju izobraževanja, kulture in znanosti (Ur.l.RS-MP, št. 27/2001)
- Memorandum o soglasju o sodelovanju v znanosti, izobraževanju in raziskavah med Ministrstvom za kulturo in visoko izobraževanje Islamske republike Iran in Ministrstvom za znanost in tehnologijo RS (1994)
- Memorandum o soglasju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za raziskave, znanost in tehnologijo Islamske republike Iran o sodelovanju na področju raziskav in razvoja (podpisan 2002)
Italija - Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Italije o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Ur.l.RS-MP, št. 10/1999)
Izrael - Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (Ur.l.RS-MP, št. 7/1994)
- Protokol 1. zasedanja skupnega slovensko- izraelskega odbora o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
- Work Program for Scientific and Technological Cooperation between the Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Slovenia and the Ministry of Science and Technology of the State of Israel - (v angleščini, v formatu PDF)
Japonska - Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Japonsko (Ur.l.RS-MP, št. 2/1994) – nasledstvo Sporazuma med Vlado SFRJ in Vlado Japonske o sodelovanju na področju znanosti in tehnologije (Ur.l.SFRJ-MP, št. 6/1982)
- Memorandum o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za vzpodbujanje znanosti (JSPS) (podpisan 2001) - (v angleščini, v formatu PDF)
- Dodatek k Memorandumu o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za vzpodbujanje znanosti (JSPS) (podpisan 2001) – nova pravila in spremenjeni zneski pri obiskih tujih raziskovalcev na Japonskem - (v angleščini, v formatu PDF)
- Notice of revised amount of The Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) financial support for Slovenian researchers - (v angleščini, v formatu PDF)
Kanada - Dogovor med Kanado in Jugoslavijo o sodelovanju na področju znanosti in tehnologije, Ottawa, 3.11.1971, ostaja v veljavi na podlagi pogovorov med delegacijo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve Kanade o nasledstvu dvostranskih mednarodnih pogodb (Ljubljana, 20.6.1996). V Aktu o nasledstvu sporazumov nekdanje SFRJ s Kanado, ki ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kanado (Ur.l.RS-MP, št. 9/1997 in 17/1997) omenjeni dogovor ni naveden, ker ni mednarodna pogodba.
Kitajska - Memorandum o soglasju med Ministrstvom za izobraževanje, znanosti in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za znanost in tehnologijo Ljudske republike Kitajske o skupnem financiranju raziskovalnih in razvojnih projektov (v angleščini)
-
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Ur.l.RS-MP, št. 3/1994)
Koreja - Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado republike Koreje (Ur.l.RS-MP, št. 7/1995)1994)
Latvija - Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Republike Latvije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (Ur.l.RS-MP, št. 10/1999)
- Protokol o nameri o sodelovanju na področju znanstvenih raziskav in tehnološkega razvoja med Ministrstvom za znanost in tehnologijo RS in Ministrstvom za izobraževanje in znanost Republike Latvije (1998)
Litva - Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (Ur.l.RS-MP, št. 27/2001)
- Skupna izjava o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Ministrstvom za znanost in tehnologijo RS in Ministrstvom za izobraževanje in znanost Republike Litve (1998)
Luksemburg Sporazum o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Velikega vojvodstva Luksemburg v izobraževanju, kulturi in znanosti (Ur.l.RS-MP, št. 5/1998)
Madžarska - Lead Agency Agreement (ARRS-OTKA) - Memorandum of Understanding on the unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures
- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Ur.l.RS-MP, št. 11/1995)
Makedonija Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Ur.l.RS.MP, št. 12/1995)
Malta Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Malte o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti (Ur.l.RS-MP, št. 5/1997)
Nemčija - Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije s protokolom (Uradni list RS-MP, št. 9/94)
- Memorandum o sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Nemško službo za akademske izmenjave (German Academic Exchange Service; v nadaljevanju: DAAD) z dne 12.10.2015 in
- Aneks k Memorandumu o sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Nemško službo za akademske izmenjave, podpisan maja 2016
- Aneks k Memorandumu o sodelovanju med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Nemško službo za akademske izmenjave (DAAD), podpisan junija 2017
Norveška Skupna izjava - ENG (v formatu PDF)
Skupna izjava o sodelovanju med Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje, raziskave in cerkvene zadeve Kraljevine Norveške (podpisana 1998)
Poljska Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske (Ur.l.RS-MP, št. 16/1997)
Portugalska - Sporazum med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (Ur.l.RS-MP, št. 45/1999)
- Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Portugalske republike (podpisan 2001)
Romunija Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije (Ur.l.RS-MP, št. 2/2002)
Rusija - Protokol XIII. zasedanja Medvladne slovensko-ruske komisije za trgovinsko­ gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje (v formatu PDF)
- Protokol VII. zasedanja medvladne slovensko-ruske komisije za trgovinsko-gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje (v formatu PDF) (v ruskem jeziku)
- Program sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije v kulturi, znanosti, izobraževanju in športu v obdobju 2006 - 2008
- Protokol VI. zasedanja Medvladne slovensko-ruske Komisije za trgovinsko-gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje (podpisan 25.5.2007)
- Protokol zasedanja slovensko-ruske delovne skupine za sodelovanje v znanosti in tehnologiji (podpisan 2007)
- Protokol V. zasedanja Medvladne slovensko-ruske komisije za trgovinsko-gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje (podpisan 2006)
- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju v kulturi, znanosti in izobraževanju (Ur.l.RS-MP, št. 10/1996)
- Sporazum med Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstvom za znanost in tehnološko politiko Ruske Federacije o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Ur.l.RS-MP, št. 2/1995)Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Državnim komitejem Ruske Federacije za visoko šolstvo (Ur.l.RS-MP, št. 4/1995)
- Sporazum o sodelovanju pri razvoju satelitskih komunikacij za povezovanje akademskih in raziskovalnih mrež Republike Slovenije in Ruske Federacije (podpisan 1993)
Slovaška - Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju v znanosti, izobraževanju in kulturi (Ur.l.RS-MP, št. 7/1997)
- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (podpisan 2001)
Srbija
in Črna Gora
Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije (Ur.l.RS-MP, št.21/2002)
Španija - Sporazum o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo (Ur.l.RS-MP, št. 9/1994)
- Program sodelovanja v kulturi, izobraževanju in znanosti med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo za leta 1999-2003 (Ur.l.RS-MP, št. 12/2000)
- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Španije o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (podpisan 2002)
Turčija - Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju v izobraževanju, znanosti in kulturi (Ur.l.RS-MP, št. 4/1997)
- Program sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije za leta 1999-2003 (Ur.l.RS-MP, št. 22/1999)
- Sporazum o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije (Uradni list RS-MP, št. 59/03)
Ukrajina - Protokol 2. zasedanja MK (podpisan 22. novembra 2004)
- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (Ur.l.RS-MP, št. 4/2000)
- Program sodelovanja v znanosti in tehnologiji med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine za obdobje 2002 – 2005 (podpisan 12.7.2002)
Velika Britanija Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti (Ur.l.RS-MP, št. 7/1994)
ZDA - Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju(Ur.l. RS 29/99, 95)
- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Ur.l.RS-MP, št. 27/1999)