Mednarodno sodelovanje

Dvostransko sodelovanje

Novice, obvestila
  Novosti pri ocenjevanju aktivnost bilateralnega sodelovanja in bilateralnih raziskovalnih projektov (26.01.2023)
  Obvestilo izvajalcem bilateralnih projektov z Združenimi državami Amerike (24.09.2021)
Razpisi in pozivi
  Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2024–2025 (10.03.2023) - odprt do: 31.05.2023
  Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2024 – 2025 (27.01.2023) - odprt do: 20.04.2023
  Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2025 (16.12.2022, posodobljeno 21.12.2022) - zaključen
  Show more
Rezultati razpisov in pozivov
  Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2023 in 2024 (16.03.2023)
  Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2023 in 2024 (28.12.2022)
  Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2023–2024 (27.12.2022)
  Show more