Mednarodno sodelovanje

Mednarodni sporazumi

Skupna izjava ministra za znanost in tehnologijo Republike Slovenije dr. Lojzeta Marinčka in ministra za izobraževanje in znanost Republike Litve Kornelijusa Platelisa

Na podlagi pogovorov v Vilni junija 1998 in v interesu raziskovalcev in znanstvenikov obeh držav, dr. Lojze Marinček, minister za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in dr. Kornelijus Platelis, minister za izobraževanje in znanost Republike Litve, izražata svojo odločenost okrepiti in pospešiti sodelovanje na področju znanstvenih raziskav in tehnološkega razvoja med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo.

Ta proces se bo odvijal v okviru obstoječih zakonodajnih in ureditvenih ukrepov vsake države ter bo zasnovan na obstoječih stikih med ustanovami in posamezniki obeh držav in na odnosih sodelovanja, ki se bodo še razvili. Obe strani bosta podpirali oblikovanje novih povezav in v ta namen nudili informacijsko podporo.

Glede na to, da uspešno dvostransko sodelovanje ocenjujemo kot temelj za vključevanje rezultatov skupnih raziskav v večstranske programe in torej za njihov nadaljnji razvoj in potrditev ter kot možnost za zagotavljanje sredstev iz mednarodnih raziskovalnih programov, bosta obe ministrstvi posebno pozornost posvečali znanstvenim in tehnološkim področjem, ki bodo sporazumno opredeljena kot prednostna.

Obe strani bosta spodbujali politiko v zvezi z udeležbo v mednarodnih programih za raziskave in razvoj ter še posebej v programih Evropske unije.

Ministra se strinjata, da je bilo vzpostavljeno ugodno ozračje za nadaljnji razvoj dvostranskega sodelovanja, in si bosta prizadevala še izboljšati te pogoje v dobro obeh strani.


Sestavljeno v Vilni dne 9. junija 1998 v dveh izvirnikih v angleškem jeziku.


Minister za znanost in tehnologijo Republike Slovenije
dr. Lojze Marinček
Minister za izobraževanje in znanost Republike Litve
Kornelijus Platelis