Mednarodno sodelovanje

Dvostransko sodelovanje

Mednarodni sporazumi

Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Argentine

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Argentine, v nadaljevanju »pogodbenici«, ob spoznanju pomena razvoja znanstvenega raziskovanja soglašata z naslednjim:

1. člen

Pogodbenici bosta pospeševali znanstveno in tehnološko sodelovanje med državama.

2. člen

Sodelovanje lahko vključuje naslednje dejavnosti:

  1. uresničevanje raziskovalnih projektih na področjih vzajemnega interesa;
  2. razvijanje neposrednega sodelovanja znanstvenih ustanov, univerz, raziskovalnih centrov pogodbenic;
  3. krajše izmenjave raziskovalcev;
  4. izmenjavo informacij ter znanstvenih in tehniških publikacij;
  5. vsako drugo obliko sodelovanja, za katero se sporazumeta pogodbenici.

3. člen

Vsaki dve leti se bosta pogodbenici v okviru mešane komisije izmenično sestajali v Republiki Sloveniji in Republiki Argentini, z namenom, da:

  1. izdelata dvoletne izvedbene programe, v katerih bosta določili pogoje in roke sodelovanja, za katere sta se tu dogovorili;
  2. ocenita skupne raziskovalne projekte, ki jima bodo predloženi, ob upoštevanju njihovih značilnosti, ciljev in možnosti uresničevanja kot tudi zmožnosti sodelujočih znanstvenikov in ustanov. O svojih ocenah bosta predložili utemeljeno pisno poročilo.

4. člen

Pogodbenici bosta v okviru svojih zakonodaj sodelovali pri olajševanju prihodov in odhodov raziskovalcev.

5. člen

Pogodbenici bosta zagotovili ustrezno in učinkovito varovanje intelektualne lastnine, pridobljene na podlagi tega sporazuma, v skladu z določbami tistih mednarodnih pogodb, ki sta jih pogodbenici podpisali.

6. člen

Sporazum se lahko delno ali v celoti spremeni, če tako skupaj odločita pogodbenici.

7. člen

Ta sporazum začne veljati z dnem, ko se pogodbenici obvestita, da sta izpolnili zakonske zahteve za začetek veljavnosti tega sporazuma.

Sporazum bo veljal pet let in se bo samodejno obnavljal za enako obdobje, če ga nobena pogodbenica po diplomatski poti ne odpove šest mesecev pred koncem veljavnosti.

Razveljavitev tega sporazuma ne bo vplivala na izvajanje projektov, ki se bodo nadaljevali, dokler ne bodo zaključeni.

Sestavljeno v Ljubljani dne 3. novembra 1997 v dveh izvirnikih v slovenskem in španskem jeziku, pri čemer sta besedila enakovredni.