Mednarodno sodelovanje

Mednarodni sporazumi

Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju

Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju BUSZTS-1 (Ur.l. RS 29/99, 95).

Priloga: