Mednarodno sodelovanje

Mednarodni sporazumi

Skupna izjava o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstvom za raziskave in informacijsko tehnologijo Kraljevine Danske

Na podlagi pogovorov v Kopenhagnu oktobra 1997 in v interesu raziskovalcev in znanstvenikov obeh držav, dr. Lojze Marinček, minister za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, in ga. Jytte Hilden, ministrica za raziskave in informacijsko tehnologijo Kraljevine Danske, izražata svojo odločenost okrepiti in pospešiti sodelovanje na področju znanstvenih raziskav in tehnološkega razvoja med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko.

Ta proces se bo odvijal v okviru obstoječih zakonodajnih in ureditvenih ukrepov vsake države ter bo zasnovan na obstoječih stikih med ustanovami in posamezniki obeh držav in na odnosih sodelovanja, ki se bodo še razvili. Obe strani bosta podpirali oblikovanje novih povezav in v ta namen nudili informacijsko podporo.

Sedaj sodelovanje vključuje številne projekte, od katerih jih je nekaj preseglo dvostranski okvir in so se uspešno vključili v večstranska prizadevanja za sodelovanje.

Če uspešno dvostransko sodelovanje obravnavamo kot temelj za vključitev rezultatov obojestranskih raziskav v večstranske programe in tako njihov nadaljnji razvoj in potrditev ter možnost zagotoviti delež sredstev mednarodnih raziskovalnih programov, bosta oba ministra posebno pozornost namenila znanstvenim in tehnološkim področjem, ki jih bosta sporazumno opredelila kot prednostne.

Obe strani bosta spodbujali politike v zvezi z udeležbo v mednarodnih programih za raziskave in razvoj ter še posebej v programih Evropske unije.

Ministra se strinjata, da je bilo vzpostavljeno ugodno ozračje za nadaljnji razvoj dvostranskega sodelovanja, in si bosta prizadevala še izboljšati te pogoje v dobro obeh strani.


Sestavljeno v Kopenhagnu dne 24. oktobra 1997 v dveh izvirnikih, v slovenskem, danskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. V primeru razlik pri razlagi je odločilno angleško besedilo.


Minister za znanost in tehnologijo Republike Slovenije:
dr. Lojze Marinček
Ministrica za raziskave in informacijsko tehnologijo Kraljevine Danske:
ga. Jytte Hilden