Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

 

Veljavne sheme državnih pomoči in sheme de minimis pomoči
 

Mnenje Ministrstva za finance:

  • Mnenje o skladnosti sheme de minimis pomoči »Pomoč za izvajanje aktivnosti, povezane z znanstveno in poljudnoznanstveno literaturo, promocijo in popularizacijo znanosti ter mednarodnim sodelovanjem;
  • Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči »Raziskovalni projekti temeljnega raziskovanja: