Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Razpisi in pozivi
Razpisi in pozivi
Mednarodni javni razpisi in pozivi v letu 2019

 

Datum objave Razpis Status Rok za oddajo prijav Rok za seznanitev z rezultati Kontaktna oseba
21.12.2018 Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) zaključen  

 
Bojan Volf
10.03.2017 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko slovenskih projektov kjer FWF (FWF Der Wissenschaftsfonds) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen  
 
Bojan Volf
25.01.2019 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2020 do 2021 zaključen 25.04.2019 december 2019 Katarina Seršen
22.02.2019 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih švicarsko slovenskih projektov, kjer Švicarska nacionalna fundacija za raziskave (Swiss National Science Foundation, SNSF) deluje v vlogi vodilne agencije
 
v teku 01.10.2019 II. polletje 2019 Mojca Boc
01.03.2019 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2020 do 2021 zaključen 25.04.2019 december 2019 Frančiška Rožič Novak
01.03.2019 Javni razpis za sofinanciranje članarin in delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2019
 
zaključen

rezultati
08.05.2019 26. 7. 2019 Frančiška Rožič Novak
29.03.2019 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2020 do 2021 zaključen 23.05.2019 december 2019 Frančiška Rožič Novak
19.04.2019 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2020 do 2021 zaključen 14.06.2019 december 2019 Frančiška Rožič Novak
19.04.2019 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2020 - 2021 zaključen 28.06.2019 december 2019 Marjetica Primožič
19.04.2019 Javni poziv za sofinanciranje razikovalnih projektov Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti
 
zaključen

rezultati
23.05.2019 24. 7. 2019 Marjetica Primožič
19.04.2019 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen 09.05.2019
 
IV. četrtletje 2019 Mojca Boc
17.05.2019 Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2019 zaključen

rezultati
12.06.2019 6. 8. 2019 Špresa Neziri
17.05.2019 Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) v teku stalno odprt

 
Bojan Volf
24.05.2019 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2020 - 31. 3. 2022 zaključen 06.09.2019 januar 2020 Marjetica Primožič
07.06.2019 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko slovenskih projektov, kjer FWF (FWF Der Wissenschaftsfonds) deluje v vlogi vodilne agencije v teku stalno odprt   Bojan Volf
26.07.2019 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021 zaključen 05.09.2019 oktober  2019 Frančiška Rožič Novak 
06.09.2019 Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2020 v teku

 
05.11.2019 februar 2020 Bojan Volf
13.09.2019 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2020 - 2022 v teku 18.12.2019 junij 2020 Katarina Seršen
september 2019 Javni razpis Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2020 - 2022 načrtovan IV. četrtletje 2019 marec 2020 Marjetica Primožič
september 2019 Javni razpis postdoktorskih raziskovalnih štipendij na Japonskem načrtovan IV. četrtletje 2019 marec 2020 Marjetica Primožič
oktober 2019 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo 2020 - 2022 načrtovan IV. četrtletje 2019 april 2020 Frančiška Rožič Novak
oktober 2019 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja (bilateralnih raziskovalnih projektov) med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2020 - 2022 načrtovan IV. četrtletje 2019 II. četrtletje 2020 Marjetica Primožič
december 2019 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja (bilateralnih mobilnostnih projektov) med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2020 - 2022 načrtovan IV. četrtletje 2019 II. četrtletje 2020 Marjetica Primožič

Opomba: Datum objave in izvedba posameznih javnih razpisov in pozivov se izvaja v skladu s proračunskimi zmožnostmi, kar lahko pomeni spremembo navedenih podatkov.

 

Javni razpisi in pozivi, odprti v letu 2018 s predvideno objavo rezultatov v 2019

 

Datum objave Razpis Status Rok za oddajo prijav Rok za seznanitev z rezultati Kontaktna oseba
15.06.2018 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021 zaključen

rezultati
05.09.2018 07.03.2019 Marjetica Primožič
26.10.2018 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2019 - 2022 zaključen

rezultati
19.12.2018 24.05.2019 Frančiška Rožič Novak
 
26.10.2018 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2019 - 2021 zaključen 17.12.2018 25.03.2019 Marjetica Primožič
26.10.2018 Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2019 zaključen

rezultati
10.01.2019

april 2019
23.04.2019 Bojan Volf
23.11.2018 Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2019 zaključen 28.02.2019   Marjetica Primožič
21.12.2018 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer, Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen II. četrtletje IV. četrtletje Mojca Boc
03.12.2018 Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za obdobje od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019)   odprt vse leto   Bojan Volf

Opomba: Datum objave in izvedba posameznih javnih razpisov in pozivov se izvaja v skladu s proračunskimi zmožnostmi, kar lahko pomeni spremembo navedenih podatkov.

 

 

 

Stran ureja: Mojca Boc Zadnja sprememba: 13.09.2019
Datum: 27.12.2018