Mednarodno sodelovanje

Nemčija

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2020 – 2021

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa, Ur.l. RS, št. 25/2019

19.04.2019

  Zaključek javnega razpisa

28.06.2019 do 14.00

  Odpiranje vlog

10.07.2019

  Ocenjevanje vlog

22.10.2019

  Zasedanje meddržavne komisije

02.12.2019

  Obvestilo prijaviteljem v prijavah

06.12.2019

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

06.12.2019

  Obdobje sofinanciranja izbranih bilateralnih projektov

1. januar 2020 do 31. december 2021
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano