Raziskovalna infrastruktura

Periodične publikacije

Normativni akti

Ostali zakoni in predpisi
Arhiv
Z dnem 31. 12. 2008 sta bili dejavnosti sofinanciranja izdajanja znanstvenih monografij in znanstvenih periodičnih publikacij preneseni na Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije.

Pravilniki

Usmeritve

Metodologije