Raziskovalna infrastruktura

Periodične publikacije

Pregled

Z dnem 31. 12. 2008 sta bili dejavnosti sofinanciranja izdajanja znanstvenih monografij in znanstvenih periodičnih publikacij preneseni na Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije.

Seznam sofinancirane znanstvene periodike: