Razpisi in pozivi

Mednarodni razpisi in pozivi v letu 2013

Pravna podlaga: Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti in Metodologija ocenjevanja prijav za razpise.
 

Datum objave Razpis Status Rok za oddajo prijav Rok za seznanitev z rezultati Kontaktna oseba
11.01.2013 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2014 - 2015 zaključen

rezultati
29.03.2013 01.07.2014 Aleksandra Panič
21.02.2013 Javni poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih flamsko-slovenskih projektov flamski FWO kot vodilni agenciji (Lead agency) zaključen

rezultati

poročilo
01.04.2013 (na FWO)
02.04.2013 (na ARRS)
24.12.2013 Primož Pristovšek
01.03.2013 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Francijo - PROTEUS (kratka navodila) zaključen

rezultati
30.05.2013 06.01.2014 Katarina Seršen
22.03.2013 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2014-2015 (kratka navodila) zaključen

rezultati
15.07.2013 06.01.2014 Katarina Seršen
26.04.2013 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2014-2015 zaključen

rezultati
17.06.2013 08.05.2014 Katarina Seršen
24.05.2013 Javni razpis za sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2013 zaključen

rezultati

poročilo
28.06.2013 09.09.2013 Katarina Seršen
27.05.2013 Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2013 zaključen

rezultati

poročilo
08.07.2013 06.09.2013 Aleksandra Panič
14.06.2013 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2014 – 2015 zaključen

rezultati
16.09.2013 28.03.2014 Frančiška Rožič Novak
14.06.2013 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2014 – 2015 zaključen

rezultati
16.09.2013 07.11.2014 Frančiška Rožič Novak
26.07.2013 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1.4.2014 do 31.3.2016 zaključen

rezultati
12.09.2013 27.03.2014 Aleksandra Panič
16.08.2013 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2014-2016 zaključen

rezultati
03.10.2013 14.03.2014 Primož Pristovšek
06.12.2013 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2014 – 2015 zaključen

rezultati
20.01.2014 05.03.2014 Katarina Seršen
20.12.2013 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2014 – 2015 zaključen

rezultati

poročilo
20.01.2014 10.03.2014 Aleksandra Panič