Mednarodno sodelovanje

Kitajska

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2014 – 2015

Razpis
Kratka navodila
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 5/09)

11.01.2013 (Ur.l. RS, št. 3/13)

  Zaključek javnega razpisa

29.03.2013

  Odpiranje vlog

02.04.2013

  Ocenjevanje vlog

23.04.2013

  Zasedanje mešane komisije/skupnega odbora

26.06.2014

  Objava rezultatov na spletni strani ARRS

01.07.2014

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

25.07.2014
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano