Mednarodno sodelovanje

Srbija

Kontaktne osebe

Maja Kranjc Todorović
Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije
Tel: (01) 400 59 82
E-pošta: maja.kranjc@aris-rs.si