Mednarodno sodelovanje

Rusija

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2014- 2015

Objavljamo rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2014 – 2015

Na podlagi enostranskega Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2014-2015, predloga izbora vlog za sofinanciranje s strani ARRS imenovane strokovne komisije ter Sklepa Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, z dne 3.3.2014 in Sklepa direktorja agencije št. 5100-17/2013- 57, je odobreno sofinanciranje 49 projektov znanstvenoraziskovalnega sodelovanja z Rusko federacijo za leti 2014-2015.

Priloga:
  • Odobreni slovensko - ruski znanstvenoraziskovalni projekti za leti 2014-2015: