Mednarodno sodelovanje

Kitajska

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2014 – 2015

Objavljamo izbor prijav za sofinanciranje z Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2014 – 2015 (Ur. l. RS, št. 3/2013) v obliki Protokola 10. zasedanja slovensko-kitajskega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje, ki sta ga dne 26. junija v Ljubljani podpisala mag. Tea Darka Glažar, vodja Službe za mednarodne odnose in evropske zadeve Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, in g. Yin Xiaoming, generalni direktor v Oddelku za mednarodno sodelovanje, Ministrstvo za znanost in tehnologijo Ljudske republike Kitajske. Slovensko-kitajski odbor je sklenil, da bosta državi od 55 prejetih prijav sofinancirali 22 skupnih raziskovalnih projektov.

Izbor prijav za sofinanciranje postane uradno veljaven, ko ga s sklepom potrdi direktor ARRS.

Priloga:
  • Protokol 10. zasedanja slovensko-kitajskega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje