Novice, obvestila

Obvestilo o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov ter financiranje raziskovalnih in infrastrukturnih programov

Obveščamo vas, da je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na 14. redni seji dne 26.11.2012 sprejel predlog izbora prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov na podlagi Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2012 - razpis v letu 2011 (druga faza ocenjevanja). Direktor agencije bo sprejel obrazložen sklep o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2012 (druga faza ocenjevanja), vključno z datumom začetka financiranja, po sprejemu državnega proračuna za leto 2013. Po izdaji sklepa direktorja bodo prijaviteljem vročena obvestila o izboru in objavljeni rezultati izbora raziskovalnih projektov na spletnih straneh agencije.

Hkrati vas obveščamo, da bo Znanstveni svet agencije predvidoma 10.12.2012 obravnaval:

Po odločitvi Znanstvenega sveta agencije bo direktor agencije sprejel obrazložena sklepa o izboru prijav za financiranje raziskovalnih in infrastrukturnih programov, vendar ne pred sprejemom državnega proračuna za leto 2013. Prav tako bo agencija po sprejemu državnega proračuna za leto 2013 posredovala ministru, pristojnemu za znanost, predloga prednostnih seznamov prijav za financiranje raziskovalnih in infrastrukturnih programov za izdajo ustreznih odločb o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih in infrastrukturnih programov.