Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije

- arhiv

Tekoče
Javna agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS) je v medijskih prispevkih, najsi bodo novinarski ali jih predstavijo raziskovalke in raziskovalci, večkrat omenjena. Ker se je izjemno težko ali celo nemogoče odzivati naposredno ali v istem mediju, smo vzpostavili rubriko Medijsko zrcalo, v kateri bomo povzemali najbolj izstopajoče zmotne ali zaradi različnih razlogov popačene trditve o agenciji. Namen Medijskega zrcala ni polemika z avtorji prispevkov, temveč ponazoritev dejstev.

Zapisi ARRS v Medijskem zrcalu so odziv na zapise v medijih. Objavljene odzive pošiljamo tudi medijem, zato ni namen Medijskega zrcala, da kronološko ali drugače beleži tudi vse morebitne nadaljnje zapise ali odzive avtorjev.

Z medijskim zrcalom tudi ponazarjamo, da je delovanje agencije razvojno naravnano in da so cilji mnogokrat premične tarče. Prav zaradi tega tvorno sodelujemo v evropskem združenju Science Europe, kjer s sestrskimi agencijami izmenjujemo prakse delovanja in izkušnje.
Naslov odziva Medij / spletna platforma Poslano v objavo Objava
(delno /
v celoti)
Odziv na prispevek Noču, ki je razkril preplačevanje žilnih opornic, spet odrekli raziskovalna sredstva Portal 24ur.com, 13. 12. 2019   Odziv ARRS, 16. 12. 2019
Sporočilo za javnost: ARRS podpisala Deklaracijo o vrednotenju raziskovalnega dela - DORA     Sporočilo za javnost, 15. 7. 2019
Odziv na prispevek Harakiri jezikovne politike slovenskih univerz Večer,
4. 7. 2019
9. 7. 2019 Objavljeno, Večer, 19. 7. 2019
Sporočilo za javnost ARRS ob objavi revizijskega poročila Računskega sodišča RS Računsko sodišče RS / Sporočilo za javnost ARRS, 26. 4. 2019
Odziv ARRS na Odprto pismo vodstvu ARRS – primer Noč

ARRS z objavo zadnjega odziva zaključuje polemiko.
Delo, 12. 2. 2019
 
Portal 24ur.com, 14. 2. 2019
  Odziv ARRS, 15. 2. 2019
Odziv ARRS - Primer Noč: nove napake ARRS, portal 24ur.com, 14. 2. 2019 Portal 24ur.com, 14. 2. 2019   Odziv ARRS, 15. 2. 2019
Birokracija in znanost različna kot noč in dan, Delo, 5. 2. 2019 Delo Poslano uredništvu Dela, 7. 2. 2019

Objavljeno v Delu, 13. 2. 2019
Odziv ARRS, 7. 2. 2019
Sporočilo za javnost - Sklepi Znanstvenega sveta ARRS po obravnavi izvedbe ocenjevalnega postopka raziskovalnega programa P3-0331: usklajeno poročilo recenzentov je verodostojno, ocena recenzentov je po vseh petih kriterijih ocenjevanja skladna z obsegom in vsebino ter številnimi pomanjkljivostmi v oddani prijavni vlogi, ki je bila v sedmih točkah, ključnih za evalvacijo, celo neizpolnjena     Sporočilo za javnost, 1. 2. 2019
Sporočilo za javnost: Znanstveni svet ARRS je zaključil obravnavo izvedbe ocenjevalnega postopka raziskovalnega programa P3-0331 in sklenil, da bo o sprejetih sklepih najprej seznanil vodjo raziskovalnega programa in prijavitelja     Sporočilo za javnost, 25. 1. 2019
Sporočilo za javnost: Znanstveni svet ARRS bo obravnaval izvedbo ocenjevalnega postopka raziskovalnega programa P3 – 0331     Sporočilo za javnost, 23. 1. 2019
Sporočilo za javnost ARRS: Ponovno pojasnilo o razlogu zavrnitve prijave raziskovalnega programa P3 – 0331, Nujna stanja v interni medicini     Sporočilo za javnost, 15. 1. 2019
Planet TV, oddaji Argument in Danes z dne 10. 1. in 11. 1 2019 ter zapis z naslovom »Konflikt interesov: državni denar članom sveta za medicinske vede, Noč brez programa, Siol.net z dne 11. 1. 2019« Planet TV
Siol.net
 
Posredovano, popravek in opravičilo zavrnjeno s strani uredništva Sporočilo za javnost, 15. 1. 2019
Po Zoisovi nagradi hladna prha in ukinitev raziskovalnega programa, 22. 12. 2108 - Povezava MMC RTVSLO,
drugi mediji
  Sporočilo za javnost, 24. 12. 2018
Družbeno odgovorno financiranje znanosti – pogled osrednjega financerja znanosti v Sloveniji: pregled realiziranih sprememb in nadaljnji koraki

Zbornik razprav Za družbeno odgovornost
Založba FDV Poslano uredništvu Dela,
28. 11. 2018
 
Odziv ARRS, 20. 12. 2018
Neznosna težavnost ocenjevanja, komentar Andreje Gomboc z Univerze v Novi Gorici, 8. 11. 2018 - Povezava Delo Poslano uredništvu Dela,
13. 11. 2018,

Objavljeno v Delu, 1. 12. 2018
Odziv ARRS, 16. 11. 2018

Odziv A. Gomboc, 29. 12. 2018, Delo, Sobotna priloga, rubrika P.P. 29

ARRS z objavo odziva zaključuje polemiko.
Vrnitev mame steklenih pajkov?, Kozma Ahačič, 7. 11. 2018 - Povezava Delo Poslano uredništvu Dela, 20. 11. 2018

Objavljeno v Delu, 22. 11. 2018
Odziv ARRS, 22. 11. 2018
RTV SLO, 3. program, oddaja Odkrito, 2. 11. 2018 - Povezava
 
RTVSLO Poslan dopis RTV SLO,
14. 11. 2018
Odziv ARRS, 14. 11. 2018
Franc Adam, Protest zaradi vulgarizacije znanosti, 12. 10. 2018 - Povezava Kvarkadabra Poslano avtorju,
9. 11. 2018