Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Sporočilo za javnost: Znanstveni svet ARRS bo obravnaval izvedbo ocenjevalnega postopka raziskovalnega programa P3 – 0331

Znanstveni svet ARRS (v nadaljevanju: ZSA) bo v petek, 25. 1. 2019, obravnaval medijsko izpostavljeni ocenjevalni postopek prijave raziskovalnega programa P3-0331, vodja prof. dr. Marko Noč.

Na seji bo ZSA razpolagal s celotno dokumentacijo Javnega razpisa za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov ter dokumentacijo, vezano na program P3-0331, vključno s prijavo in usklajeno oceno.

ZSA bo opravil analizo postopkov, prijavne vloge in preučil recenzentsko oceno s stališča njene utemeljenosti glede na oddano prijavo. Analiza bo namenjena tudi razmisleku o morebitnih spremembah oziroma nadgradnji postopkov, opredeljenih v pravilnikih ARRS.

Po zaključku seje bo javnosti posredovano sporočilo za javnost.

 

----

 

O Znanstvenem svetu ARRS:

ZSA je najvišje strokovno in svetovalno telo ARRS, ki ga sestavlja po en predstavnik oziroma predstavnica za posamezno znanstveno vedo. Članice in člani so uveljavljeni raziskovalke in raziskovalci, zaposleni na raziskovalnih organizacijah. ZSA deluje v sodelovanju s stalnimi in občasnimi strokovnimi telesi in je v ekspertni presoji avtonomen in neodvisen organ ARRS.

Več informacij: sestava ZSA, naloge in pristojnosti ZSA (poglavje 3, 25. – 29. člen Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije)