Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Medijsko zrcalo
Medijsko zrcalo
Odziv ARRS - Primer Noč: nove napake ARRS, portal 24ur.com, 14. 2. 2019

ARRS odgovarja:

Ker v postopku obravnave izvedbe ocenjevalnega postopka raziskovalnega programa P3 – 0331 ni bilo nobenih napak ali prikrivanja, ni tudi »novih napak«, ki jih očita navedeni zapis.

Znanstveni svet ARRS (ZSA) je v sklepu seje, na kateri je obravnaval izvedbo ocenjevalnega postopka raziskovalnega programa P3 – 0331 soglasno ugotovil »da je postopek izbora in ocenjevanja prijavne vloge za podaljšanje raziskovalnega programa P3-0331 potekal skladno z določili predpisov, ki urejajo postopek izbora raziskovalnih programov« (Sporočilo za javnost ARRS z dne 1. 2. 2019).
 

Glede izjave direktorja ARRS, prof. dr. Józsefa Györkösa v oddaji 24ur Inšpektor:

Vsak prijavitelj prevzema odgovornost za izpolnjevanje in pravočasno oddajo prijavne vloge. ZSA je soglasno sklenil: usklajeno poročilo recenzentov je verodostojno, ocena recenzentov je po vseh petih kriterijih ocenjevanja skladna z obsegom in vsebino ter številnimi pomanjkljivostmi v oddani prijavni vlogi, ki je bila v sedmih točkah, ključnih za evalvacijo, celo neizpolnjena. Slednje je potrdil tudi prof. dr. Marko Noč.

Neizpolnjenih točk je bilo sicer v prijavni vlogi osem (od tega so pri dveh točkah za navedbo vsebine na voljo po dve oz. tri podtočke), v več drugih točkah je bila prijavna vloga izpolnjena pomanjkljivo ali zelo skopo.

Ob natančnem branju sprejetega sklepa ZSA je torej jasno, da ZSA sklepa ni oprl na dele prijave, za katere je kot strokovno telo presodil, da za področje raziskav prijave raziskovalnega programa P3-0031 niso relevantne.

Direktor ARRS je v pogovoru z novinarko oddaje Inšpektor 24 pojasnjeval prav to, da vse točke v prijavi za vsa področja raziskav niso nujno relevantne. To dejstvo ni in ne more biti sporno, saj ARRS v skladu z namenom in nalogami, za katere je bila ustanovljena odloča o izbiri raziskovalnih programov, ki predstavljajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti, torej na vseh področjih znanstvenega raziskovanja.

Konkretno: v oddaji izpostavljene odsotnosti patentnih prijav (gre za točko 23 prijavne vloge, kjer prijavitelj navede Dosežke na področju gospodarstva) ZSA ni ocenil kot relevantne in zato na presojo ni vplivala. Oceno pod kriterijem 2 – Relevantnost dosežkov raziskovalcev recenzenta podata na podlagi informacij, ki jih prijavitelj v prijavni vlogi navede pod točkami 22, 23, 24, 25.1, 25.2, 25.3, 26, 27 in 28, ne le na podlagi točke 23 (povezava na prijavni obrazec).

Poenostavljanje in navajanje informacij brez pojasnitve širšega konteksta razumemo kot poskus diskreditacije Znanstvenega sveta kot najvišjega strokovnega organa ARRS in direktorja ARRS. Avtorica odprtega pisma nadaljuje s komentarji recenzijske ocene prijave programa prof. dr. Noča in podaja vrsto osebnih vrednostnih sodb in obtožb. Glede na izjave prof. dr. Noča, da je zadeva zanj zaključena, ni jasno, kakšni motivi vodijo avtorico pisma, da se postavlja v vlogo razsodnika kvalitete recenzije. Še več, zaključevanje zgolj na osnovi usklajene ocene recenzentov, brez poznavanja prijavne vloge je neprofesionalno, neodgovorno in pristransko ter v neskladju z načeli znanstvene integritete in etike.


Vse očitke v odprtem pismu v celoti zavračamo
. Argumenti so navedeni v sporočilu za javnost, ki je dostopno na spletni povezavi.

Stran ureja: Tina Vuga Datum: 15.02.2019