Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Medijsko zrcalo
Medijsko zrcalo
Odziv ARRS - Noču, ki je razkril preplačevanje žilnih opornic, spet odrekli raziskovalna sredstva, portal 24ur.com

Citat v prispevku:

Agencija: "Denarja ni, če ne izpolnjuješ pogojev."

ARRS odgovarja:

Kot citat je naveden stavek, ki ga nismo zapisali. V nadaljevanju celoti objavljamo besedilo, ki smo ga poslali v odgovor na prispelo novinarsko vprašanje, zaprosilo za izjavo glede zavrnitve financiranja prijavitelja na razpis ali poziv za raziskovalne programe, ki jih financira ARRS.

 

»Spoštovani,

v nadaljevanju pošiljamo odgovor na vaše zaprosilo:

Prijavitelj na razpis ali poziv za raziskovalne programe, ki jih financira ARRS, je vedno raziskovalna organizacija, ki predlaga vodjo in člane raziskovalnega programa. Pri vsaki formalno popolni prijavi agencija preveri upravičenost prijavitelja in izpolnjevanje razpisnih oziroma pozivnih pogojev (na primer kvantitativni pogoji za vodje, sestava predlagane programske skupine, doseganje minimalnega obsega sredstev, ki so jih predlagani člani nove programske skupine v zadnjih petih letih pred objavo poziva oziroma razpisa pridobili pri izvajanju raziskovalnih projektov, ki jih financira ARRS). Prijava, ki ne izpolnjuje navedenih pogojev, se ne more uvrstiti v ocenjevalni postopek in se zavrne s sklepom direktorja (velja za javne raziskovalne organizacije) ali z odločbo ministra, pristojnega za znanost (velja za raziskovalne organizacije s koncesijo).

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) Stiki z javnostmi«

Poslano 12. 12. 2019 ob 12:48.

 

Stran ureja: Lidija Tičar Padar Datum: 16.12.2019