Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Medijsko zrcalo
Medijsko zrcalo
Ponovno pojasnilo o razlogu zavrnitve prijave raziskovalnega programa P3 – 0331, Nujna stanja v interni medicini

Zaradi pojava napačnih, na ravni osebne ter strokovne integritete neupravičeno škodnih objav za strokovnjake ekspertnega sistema ARRS ter preprečitve potencialno širših škodljivih implikacij za evalvacijski sistem ARRS, ponovno pojasnjujemo razlog za zavrnitev prijave raziskovalnega programa Nujna stanja v interni medicini, P3 – 0331, vodja prof. dr. Marko Noč.

Razlog za zavrnitev vloge je nizka ocena recenzentov, ki temelji izključno na vsebini prijave, ki jo je na razpis oddal prijavitelj.

Vsi organi v postopku po tem, ko ARRS prejme usklajeno oceno recenzentov (Znanstveni svet agencije ali pristojno ministrstvo v primeru koncesionarjev, v celoti sledijo usklajeni oceni recenzentov in je nimajo pravice spreminjati.

Skladno s 27. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja, in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: pravilnik) Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) varuje podatke o neizbranih prijavah, vključno z vsebino prijav in druge podatke o neizbranih prijaviteljih.

Prijavo, ki bi dodatno pojasnila razloge za zavrnitev, lahko razkrije vodja programa v dogovoru s prijaviteljem.

Dopolnitev prijave v vsebinskem delu skladno z 20. členom zgoraj navedenega pravilnika ni dopustna, saj bi pomenila neenakopravno obravnavo prijaviteljev.

Skladno z navedenim ponovno zavračamo vse insinuacije o političnih ali drugih ozadjih ter očitke na podlagi napačno opredeljenih pristojnostih organov ARRS in glede na vse navedeno tudi odgovornost vodstev pristojnega ministrstva in ARRS.

 

Stran ureja: Tina Vuga Datum: 15.01.2019