Novice, obvestila

Novosti pri prijavi slovenskega dela raziskovalnih projektov Weave in slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih raziskovanih projektov, kjer partnerske agencije delujejo v vlogi vodilne agencije

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) obvešča prijavitelje slovenskega dela raziskovalnih projektov Weave in slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih raziskovanih projektov, kjer tuje partnerske agencije delujejo v vlogi vodilne agencije, o novostih pri prijavi skladno z določili Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: ZZrID) in podzakonskimi akti agencije.
 

Ključne spremembe:

  1. Agencija bo zgoraj navedene raziskovalne projekte (so)financirala na podlagi neposredne pogodbe, kar pomeni, da javnih razpisov za (so)financiranje slovenskega dela omenjenih raziskovalnih projektov ne bo več objavljala. 
  2. Na spletni strani agencije (http://www.arrs.si/sl/medn/vodilna/predstavitev.asp in http://www.arrs.si/sl/razpisi/23/pregled-medn.asp) bodo objavljene Informacije za prijavitelje.
  3. Prijava bo potekala na spletnem portalu agencije DigitalForms. Prijava na spletni portal bo mogoča z uporabniškim imenom in geslom.
  4. Prijava slovenskega dela raziskovalnega projekta Weave, kjer je razpis pri vodilni agenciji stalno odprt (npr. FWF) in ARRS deluje v vlogi partnerske agencije, mora biti vložena v roku sedmih dni po oddaji skupne prijave raziskovalnega projekta Weave pri vodilni vodilni agenciji (npr. FWF).
     

Podrobnejše informacije:

- Splošni akt o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, poglavje 2. 3. Sodelovanje po principu vodilne agencije

- Metodologija ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, poglavje C.3. Sodelovanje po principu vodilne agencije

Prve prijave, kjer bodo upoštevane omenjene novosti bodo Prijave slovenskega dela raziskovalnega projekta Weave, kjer FWO deluje v vlogi vodilne agencije  in ARRS deluje v vlogi partnerske agencije – 2023. Prijave bo možno oddati od 3. februarja 2023.
 

Kontaktni osebi na ARRS:

Aleksandra Panič (FWF, HRZZ, FNR, NCN in NFKIH); aleksandra.panic@arrs.si;  tel.: +386 400 5924

Lucija Učakar Petrovčič (GAČR, FWO, SNSF); lucija.ucakar-petrovcic@arrs.si; tel.: +386 400 5944