Razpisi in pozivi

Mednarodni javni razpisi in pozivi v letu 2023

Opomba: Datum objave in izvedba posameznih javnih razpisov in pozivov se izvaja v skladu s proračunskimi zmožnostmi, kar lahko pomeni spremembo navedenih podatkov. Pri dvostranskih mobilnostnih razpisih agencija opravlja posredujočo vlogo. Na podlagi dogovora med obema državama (smernicah, o katerih se predhodno dogovorita sodelujoči državi na ravni pristojnih ministrstev) agencija pripravi besedilo javnega razpisa in izvede celoten administrativni postopek. Glede na število prispelih prijav agencija pripravi predlog slovenskega dela prednostnega seznama prijav za sofinanciranje, ga nato preda slovenskemu delu Meddržavne komisije, ki jo na slovenski strani zastopa ministrstvo, pristojno za znanost. Agencija na ta način izvede evalvacijski postopek samo za slovenski del prijavnih vlog.

 

Predvideni datum objave Razpis Status Predvideni rok za oddajo prijav Predvideni rok za objavo rezultatov Kontaktna oseba
27.01.2023 Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2024 – 2025 v teku 20.04.2023 november Neža Hlebanja
30.01.2023 Javni razpis za projekte ERC potencial v teku

rezultati
stalno odprt (31.12.2025)

28.02.2023
Maja Turk
10.03.2023 Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2024–2025 v teku 31.05.2023 december Maja Kranjc Todorović
april Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino v letih 2024-2025     december Frančiška Rožič Novak
I. četrtletje Javni razpis za projekte ERC nova obzorja   stalno odprt (31.12.2025)   Maja Turk
I. četrtletje Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti popularizacije slovenske znanosti v tujini v letu 2023     II. četrtletje Špresa Neziri
junij Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med  Slovenijo in Japonsko v letih 2024-2026     februar 2024 Neža Hlebanja
II. četrtletje Javni poziv za sofinanciranje projektov Marie Skłodowska-Curie  -  Pečat odličnosti     september Lucija Učakar Petrovčič
I. polletje Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Madžarsko v letih 2024 in 2025     II. polletje Neža Hlebanja
II. polletje Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2024-2025     I. polletje 2024 Neža Hlebanja
II. polletje Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2024-2026     december Frančiška Rožič Novak
november Javni razpis postdoktorskih raziskovalnih štipendij na Japonskem     marec 2024 Mojca Boc
november Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2024 -2026     junij 2024 Frančiška Rožič Novak


Prijave na podlagi neposredne pogodbe - oddaja prijave slovenskega dela skupnega raziskovalnega projekta, kjer ARRS deluje v vlogi partnerske agencije
 

Predvideni datum objave Prijave Status Predvideni rok za oddajo prijav Predvideni rok za objavo rezultatov Kontaktna oseba
03.02.2023  Prijava za sofinanciranje slovenskega dela skupnega raziskovalnega projekta, kjer Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije v teku 03.04.2023 december Lucija Učakar Petrovčič 
20.02.2023 Prijava za sofinanciranje slovenskega dela skupnega raziskovalnega projekta, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije v teku stalno odprt   Aleksandra Panič
06.03.2023 Prijava za sofinanciranje slovenskega dela skupnega raziskovalnega projekta, kjer GA ČR (The Czech Science Foundation) deluje v vlogi vodilne agencije v teku 04.04.2023 januar 2024 Lucija Učakar Petrovčič
06.03.2023 Prijava za sofinanciranje slovenskega dela skupnega raziskovalnega projekta, kjer SNSF -Swiss National Science Foundation deluje v vlogi vodilne agencije v teku 03.04.2023
(prvi rok)
januar 2024 Lucija Učakar Petrovčič
30.03.2023 Prijava za sofinanciranje slovenskega dela skupnega raziskovalnega projekta, kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije v teku 10.05.2023 oktober Aleksandra Panič
II. polletje Prijava za sofinanciranje slovenskega dela skupnega raziskovalnega projekta, kjer FNR (Luxemburg National Research Fund) deluje v vlogi vodilne agencije     I. polletje 2024 Aleksandra Panič
II. polletje Prijava za sofinanciranje slovenskega dela skupnega raziskovalnega projekta, kjer HRZZ (Hrvatska zaklada za znanost) deluje v vlogi vodilne agencije     I. polletje 2024 Aleksandra Panič
december Prijava za sofinanciranje slovenskega dela skupnega raziskovalnega projekta, kjer NCN (National Science Ceter Poland) deluje v vlogi vodilne agencije     julij 2024 Aleksandra Panič

 

Javni razpisi in pozivi, odprti v letu 2022 s predvideno objavo rezultatov v letu 2023

 

Predvideni datum objave Razpis Status Predvideni rok za oddajo prijav Predvideni rok za objavo rezultatov Kontaktna oseba
18.02.2022 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2023 in 2024 zaključen 20.04.2022 marec 2023 Frančiška Rožič Novak
25.03.2022

 

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2023-2025 zaključen 25.05.2022 april 2023 Frančiška Rožič Novak
13.05.2022 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije – objava v letu 2022 zaključen     Aleksandra Panič
09.12.2022 Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 12. 2022 do 31. 5. 2023) v teku

rezultati - februar
31.05.2023

24.02.2023
Aleksandra Panič
23.12.2022 Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) v teku     Maja Turk